Uskutočnenie hovoru z histórie hovorov

  1. Stlačte tlačidlo CALL.
    Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [RECENT CALLS] a potvrďte stlačením.
    Zobrazí sa zoznam minulých hovorov.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte meno alebo telefónne číslo z histórie hovorov a potvrďte stlačením.
    Začne sa telefónny hovor.