Používanie aplikácie „Sony | Music Center“ so smartfónom iPhone/Android

Vyžaduje sa prevzatie najnovšej verzie aplikácie „Sony | Music Center“ z obchodu App Store v prípade smartfónov iPhone, resp. z obchodu Google Play v prípade smartfónov Android.

Poznámka

  • Na zaistenie bezpečnosti dbajte na zákony a predpisy o cestnej premávke a nepoužívajte aplikáciu počas jazdy.
  • Sony | Music Center“ je aplikácia na ovládanie zvukových zariadení Sony kompatibilných s aplikáciou „Sony | Music Center“ pomocou smartfónu iPhone/Android.
  • Možnosti ovládania pomocou aplikácie „Sony | Music Center“ závisia od pripojeného zariadenia.
  • Informácie o použiteľných funkciách aplikácie „Sony | Music Center“ nájdete v podrobných informáciách na vašom smartfóne iPhone/Android.
  • Ďalšie podrobnosti o aplikácii „Sony | Music Center“ nájdete na nasledujúcej adrese URL: http://www.sony.net/smcqa/
  • Informácie o kompatibilných modeloch smartfónov iPhone/Android nájdete na nižšie uvedených webových stránkach.
    V prípade smartfónov iPhone: navštívte obchod App Store
    V prípade smartfónov Android: navštívte obchod Google Play