Počúvanie rádia

Uistite sa, že je správne nastavené odstupňovanie frekvencií podľa vašej oblasti/regiónu. (DSX-GS80(E))
Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte [RADIO].

Automatické uloženie staníc do predvolieb (BTM)

 1. Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo*.
 2. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.
 3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BTM] a potvrďte stlačením.
  Stanice sú v zariadení uložené pod predvoľby podľa frekvencie.

*Vybrať možno nasledujúce pásma:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Naladenie stanice

 1. Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo*.
 2. Nalaďte stanicu.
  Manuálne ladenie
  Stlačte a podržte tlačidlo / (SEEK –/+) na nastavenie približnej frekvencie, potom opakovaným stláčaním tlačidla / (SEEK –/+) nastavte požadovanú frekvenciu v menších krokoch.
  Automatické ladenie
  Stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
  Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu.

* Vybrať možno nasledujúce pásma:
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Uloženie stanice do pamäte

Počas prijímania stanice, ktorú chcete uložiť do pamäte, stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí hlásenie [MEM].

Aktivovanie uloženej stanice

Po výbere pásma stlačte číselné tlačidlo (1 až 6).