Riešenie problémov

Pred požiadaním o opravu zariadenia vykonajte nasledovné.
  • Prečítajte si príslušné pokyny a možnosti riešenia problémov v tomto dokumente Príručka.
  • Niektoré problémy môže vyriešiť aktualizácia softvéru. Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.
  • Navštívte našu domovskú stránku podpory pre zákazníkov.


Ak nič z vyššie uvedeného nepomohlo vyriešiť problém, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.