Funkcia BLUETOOTH nepracuje.

  • Vypnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla OFF na viac ako 2 sekundy a znovu zariadenie zapnite.