Hovor bol neúmyselne prijatý.

  • Pripojený telefón je nastavený na automatické prijímanie hovorov.
    • Vyberte [BLUETOOTH][AUTO ANSWER] na nastavenie automatického prijatia hovoru.