Jednotka sa pri prehrávaní s nastavením vysokej hlasitosti vypne.

  • Napájanie cez vodič na napájanie z vozidla nemusí byť postačujúce.
    • Skontrolujte pripojenie k napájaniu. Ak nenájdete žiadny problém v pripojení, na účel napájania pripojte priamo k batérii.
      Ak sa situácia nezlepší, poraďte sa s najbližším predajcom.