Keď sa režim USB tohto zariadenia zmení na [ANDROID], pripojenie „Sony | Music Center“ sa automaticky zruší.

  • Smartfón Android nepodporuje prehrávania v režime Android.
    • Nastavte režim USB tohto zariadenia na [MSC/MTP] a potom vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.