Používanie RDS (DSX-GS80(EUR))

NO AF: Žiadne alternatívne frekvencie.

  • Stlačte tlačidlo / (SEEK –/+), keď bliká názov programovej stanice. Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakým údajom PI (identifikátor programu) (zobrazí sa [PI SEEK]).

NO PI : Žiadny identifikátor programu. Vybraná stanica nemá žiadne údaje PI (identifikátor programu).

  • Vyberte inú stanicu.

NO TP : Žiadne programy s dopravnými informáciami.

  • Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc s funkciou TP.