Pripájané zariadenie nerozpoznalo toto zariadenie.

  • Pred uskutočnením párovania nastavte toto zariadenie do pohotovostného režimu párovania.
  • Počas pripojenia k dvom zariadeniam BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia.
    • Odpojte jedno zo zariadení a vyhľadajte toto zariadenie v druhom zariadení.
  • Pred párovaním zariadení zapnite signál BLUETOOTH.