Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

Ak chcete používať spárované zariadenie, je potrebné ho pripojiť k tomuto zariadeniu. Niektoré spárované zariadenia sa pripoja automaticky.

  1. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BLUETOOTH] a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BT SIGNAL] a potvrďte stlačením.
    Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona (BLUETOOTH).
  3. Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.
  4. Vykonajte potrebné kroky na zariadení BLUETOOTH, aby sa pripojilo k tomuto zariadeniu.
    Rozsvieti sa kontrolka (mobilný telefón) alebo (zvukové zariadenie).
Ikona na displeji Opis

(mobilný telefón)
Zobrazí sa, keď je dostupné handsfree telefonovanie povolením funkcie HFP (Handsfree Profile).

(zvukové zariadenie)
Rozsvieti sa, keď je možné prehrávať zo zvukového zariadenia povolením funkcie A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia k tomuto zariadeniu

Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.
Ak sa chcete pripojiť k zvukovému zariadeniu, stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO] a stlačte tlačidlo (prehrávanie/pozastavenie).
Ak chcete pripojiť mobilný telefón, stlačte tlačidlo CALL (dostupné iba vtedy, keď nie je k tomuto zariadeniu pripojené zvukové zariadenie alebo mobilný telefón).

Rada

  • Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: keď je zapnuté zapaľovanie, toto zariadenie sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.

Poznámka

  • Počas prenosu zvuku cez BLUETOOTH nemožno pripojiť toto zariadenie k mobilnému telefónu. V takom prípade pripojte mobilný telefón k tomuto zariadeniu.

Snímanie vášho hlasu počas handsfree telefonovania

Musíte nainštalovať mikrofón (dodáva sa).