Názov programovej stanice bliká. (DSX-GS80(EUR))

  • Nie sú k dispozícii žiadne alternatívne frekvencie pre aktuálnu stanicu .
    • Stlačte tlačidlo / (SEEK –/+), keď bliká názov programovej stanice. Na displeji sa zobrazí [PI SEEK] a zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakým údajom PI (identifikátor programu).