PTY zobrazuje [- - - - - - - -].

  • Aktuálna stanica nie je stanica so službou RDS alebo je príjem rozhlasového signálu slabý.