Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB

HUB NO SUPRT: rozbočovače USB nie sú podporované.


IPD STOP: Prehrávanie zo zariadenia iPod sa skončilo.

  • Spustite prehrávanie v zariadení iPod/iPhone.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

  • K zariadeniu je pripojené zariadenie USB, ktoré nepodporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0 a položka [USB MODE] je nastavená na možnosť [ANDROID].
    • Nastavte položku [USB MODE] na možnosť [MSC/MTP].

USB ERROR : Zo zariadenia USB nemožno prehrávať.

  • Skúste zariadenie USB znovu pripojiť.

USB NO DEV : Zariadenie USB nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

  • Skontrolujte, či je zariadenie USB alebo kábel USB bezpečne pripojený.

USB NO MUSIC : V zariadení sa nenachádza žiadny súbor, ktorý možno prehrať.

  • Pripojte zariadenie USB obsahujúce súbory, ktoré možno prehrať.

USB NO SUPRT : Zariadenie USB nie je podporované.

  • Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USBzískate na stránke podpory.

USB OVERLOAD : Zariadenie USB je preťažené.

  • Odpojte zariadenie USB a stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte iný zdroj.
  • Zariadenie USB je chybné, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.