Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia SEEK. (DSX-GS80(EUR))

  • Stanica nepodporuje TP alebo má slabý signál.
    • Deaktivujte funkciu TA.