Používanie služby Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: Pridanie medzi záložky neúspešné.

 • Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

LOG IN ERROR : Nie ste prihlásený/á do svojho účtu Pandora®.

 • Odpojte zariadenie, prihláste sa do svojho účtu Pandora® a znovu pripojte zariadenie.

NO DEVICE : Zariadenie BLUETOOTH nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

 • Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH bezpečne pripojené, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH. Potom znovu vyberte zdroj Pandora®.

NO STATIONS : Váš účet neobsahuje žiadne stanice.

 • Vytvorte stanicu pomocou mobilného zariadenia.

NOT ALLOWED : Vybraná operácia nie je povolená.

 • Hodnotenie „palcom“ nahor alebo nadol nie je povolené.
  • Počkajte, kým skončí reklama.
  • Niektoré funkcie, napríklad zdieľanie stanice, neumožňujú hodnotenie. Počkajte, kým začne hrať nasledujúca skladba, alebo vyberte inú stanicu zo zoznamu.
 • Záložka nie je povolená.
  • Počkajte, kým skončí reklama.
  • Vyberte inú skladbu alebo stanicu a skúste to znovu.

UNAVAILABLE: služba Pandora® nie je mimo vašej krajiny dostupná.


ERROR : Vybranú operáciu nebolo možné vykonať, alebo prebieha údržba servera Pandora®.

 • Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

NOT FOUND: služba Pandora® nie je spustená.

 • Spusťte aplikáciu Pandora® v zariadení iPhone.

BAD NETWORK : Sieťové pripojenie je nestabilné alebo sa prerušilo.

 • Skontrolujte sieťové pripojenie v zariadení, alebo počkajte na nadviazanie sieťového pripojenia.

SKIP LIMIT : Preskakovanie skladieb nie je povolené.

 • Počkajte, kým sa skončí reklama, kým začne hrať nasledujúca skladba, alebo vyberte inú stanicu zo zoznamu. Služba Pandora® má obmedzený počet povolených preskočení skladieb.

THUMBS ERROR : Hodnotenie „palcom“ neúspešné.

 • Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

UPDATE APP : Je pripojená stará verzia aplikácie Pandora®.

 • Aktualizujte aplikáciu Pandora® na najnovšiu verziu.