Nastavenie funkcií AF a TA (DSX-GS80(EUR))

Funkcia Alternatívne frekvencie (AF) nepretržite prelaďuje stanicu na najsilnejší signál v rámci siete a funkcia Dopravné informácie (TA) prináša aktuálne dopravné informácie a ďalšie spravodajstvo (TP), ak sa vysiela.

  1. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [AF/TA] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] alebo [AF/TA-OFF] a potvrďte stlačením.

Uloženie staníc RDS do pamäte s funkciou AF a TA

Stanice RDS môžete uložiť do pamäte spolu s nastavenou funkciou AF/TA. Nastavte funkciu AF/TA, potom uložte stanicu pomocou funkcie BTM alebo manuálne. Ak uprednostňujete manuálne uloženie, môžete uložiť do pamäte aj iné stanice než RDS.

Príjem núdzových hlásení

Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové hlásenia automaticky prerušia práve vybraný zdroj.

Nastavenie hlasitosti dopravných informácií

Nastavená úroveň sa uloží do pamäte pre nasledujúce dopravné informácie bez ohľadu na práve nastavenú hlasitosť.

Zachovanie regionálneho programu (REGIONAL)

Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, zariadenie sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejším signálom. Ak sa chystáte opustiť oblasť vysielania regionálnej stanice, nastavte položku [REGIONAL] v ponuke [GENERAL] na možnosť [REGIONAL-OFF] počas príjmu FM.
(Táto funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.)

Funkcia Local Link (iba Spojené kráľovstvo)

Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice v danej oblasti, a to aj v prípade, že ich nemáte uložené pod číselnými predvoľbami.
Počas príjmu FM stlačte číselné tlačidlo (1 až 6), pod ktorým je uložená lokálna stanica. Do 5 sekúnd znovu stlačte číselné tlačidlo lokálnej stanice. Tento postup opakujte, kým sa nezačne prijímať lokálna stanica.