Nemožno sa pripojiť.

  • Pripojenie je riadené z jednej strany (z tohto zariadenia alebo zariadenia BLUETOOTH), nie z oboch.
    • Pripojte sa k tomuto zariadeniu zo zariadenia BLUETOOTH alebo naopak.