Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.

  • V závislosti od pripojeného zariadenia môže byť čas na spárovanie krátky.
    • Pokúste sa uskutočniť párovanie v časovom limite.