Pripojenie zariadenia iPhone/iPod (automatické párovanie BLUETOOTH)

Keď do portu USB pripojíte zariadenie iPhone/iPod a nainštalovaným softvérom iOS5 alebo novším, zariadenie sa spáruje a pripojí k iPhone/iPod automaticky. Ak chcete povoliť automatické párovanie BLUETOOTH, skontrolujte, či je položka [AUTO PAIRING] v ponuke [BLUETOOTH] nastavená na možnosť [ON].

  1. Aktivujte funkciu BLUETOOTH v telefóne iPhone/iPod.
  2. Pripojte iPhone/iPod do portu USB.

    Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona (BLUETOOTH) na displeji zariadenia.

Poznámka

  • Automatické párovanie BLUETOOTH nie je možné, ak je už toto zariadenie pripojené k dvom zariadeniam BLUETOOTH. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení a znovu pripojte iPhone/iPod.
  • Ak sa automatické párovanie BLUETOOTH neuskutoční, vykonajte párovanie a potom vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zariadením iPhone/iPod, rovnako ako s iným zariadením BLUETOOTH.