Hodnotenie „palcom“

Hodnotenie „palec nahor“ alebo „palec nadol“ umožňuje prispôsobiť si rádiové stanice.

  1. Počas prehrávania stlačte (palec nahor) alebo (palec nadol).