Počas prevádzky zariadenia zmizne obsah displeja. (DSX-GS80(E))

  • Položka [BLACK OUT] (vypnutie podsvietenia) je nastavená na možnosť [BLACK OUT-ON].