Základné nastavenia

Môžete nastaviť položky z nasledujúcich kategórií: Všeobecné nastavenia (GENERAL), nastavenia zvuku (SOUND), nastavenia zobrazenia (DISPLAY), nastavenia pripojenia BLUETOOTH (BLUETOOTH), nastavenia funkcie „Sony | Music Center“ (SONY APP).

  1. Stlačte tlačidlo MENU.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte kategóriu nastavení a potvrďte stlačením ovládača.
    Položky, ktoré možno nastaviť, závisia od zdroja a nastavení.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť a potvrďte stlačením ovládača.

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Stlačte (späť).