Nastavenie rodičovskej kontroly

Funkcia rodičovskej kontroly umožňuje obmedziť prístup ku kanálom v službe SiriusXM s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia aktívna, na naladenie zamknutých kanálov je potrebné zadať kód. Informácie o nastavení kódu a uzamknutí kanálov nájdete nižšie.

 1. Stlačte MENU a použite otočný ovládač.
 2. Vyberte možnosť [GENERAL] [SXM PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-ON].
 3. Zadajte kód pomocou otočného ovládača na zariadení alebo tlačidiel / (nahor/nadol) na diaľkovom ovládači.
  Ak chcete posunúť kurzor, stlačte / (SEEK –/+) na zariadení alebo / (doľava/doprava) na diaľkovom ovládači.
  Kód nastavený z výroby je [0000].
 4. Po zadaní kódu stlačte ENTER.

Odomknutie kanálov

 1. Stlačte MENU a použite otočný ovládač.
 2. Vyberte možnosť [GENERAL] [SXM PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-OFF].


Zmena kódu

 1. Stlačte MENU a použite otočný ovládač.
 2. Vyberte možnosť [GENERAL] [SXM PARENTAL] [CODE EDIT].
 3. Na obrazovke zadania kódu zadajte aktuálny kód, potom stlačte ENTER.
  Kód nastavený z výroby je [0000].
 4. Na obrazovke zadania kódu zadajte nový 4-miestny kód, potom stlačte ENTER.


Zmena zobrazených položiek na displeji

Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL (zobrazenie), kým sa nezobrazia požadované položky.