Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.

  • Znížte hlasitosť.
  • Nastavte režim EC/NC na možnosť [EC/NC-1] alebo [EC/NC-2].
  • Ak je okolitý hluk vyšší ako hlasitosť telefónneho hovoru, pokúste sa znížiť tento hluk.
    Ak je hluk spôsobený napríklad otvoreným oknom a hlukom od cesty, zatvorte okná. Ak je hlučná klimatizácia, znížte jej intenzitu.