Používanie hlasových príkazov (iba smartfóny Android)

  1. Stlačením a podržaním tlačidla VOICE aktivujte rozpoznávanie hlasu.
  2. Vyslovte požadovaný hlasový príkaz do mikrofónu.

Deaktivácia hlasových príkazov

Stlačte tlačidlo VOICE.

Poznámka

  • V niektorých prípadoch nemusí byť rozpoznávanie hlasu dostupné.
  • V závislosti od výkonu pripojeného smartfónu Android nemusí rozpoznávanie hlasu fungovať správne.
  • Rozpoznávanie hlasu používajte v podmienkach, pri ktorých je minimalizovaný okolitý hluk, napríklad hluk motora.