Príprava mobilného telefónu

Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho k tomuto zariadeniu. K zariadeniu môžete pripojiť dva mobilné telefóny.