Používanie funkcie „Siri Eyes Free

Funkcia „Siri Eyes Free“ vám umožňuje používať telefón iPhone bez použitia rúk diktovaním hlasových pokynov do mikrofónu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie telefónu iPhone k zariadeniu prostredníctvom BLUETOOTH. Funkcia je dostupná iba pre telefóny iPhone 4s a novšie. Uistite sa, že vo vašom telefóne iPhone je nainštalovaná najnovšia verzia operačného systému iOS. Ešte pred začatím je potrebné zaregistrovať telefón iPhone v tomto zariadení cez BLUETOOTH a vykonať konfiguráciu pripojenia.
Ak chcete zvoliť telefón iPhone, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] [SELECT AUDIO].

 1. Aktivujte funkciu Siri v telefóne iPhone.
  Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s telefónom iPhone.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo VOICE na viac ako 2 sekundy.
  Zobrazí sa obrazovka hlasového ovládania.
 3. Keď iPhone pípne, vyslovte príkaz do mikrofónu.
  Telefón iPhone znovu pípne a asistent Siri začne reagovať.

Deaktivácia funkcie „Siri Eyes Free

Stlačte tlačidlo VOICE.

Poznámka

 • Telefón iPhone nemusí rozpoznať váš hlas v závislosti od podmienok používania. (Napríklad, keď sa nachádzate v pohybujúcom sa vozidle.)
 • V oblastiach, kde má telefón iPhone slabý signál, nemusí funkcia „Siri Eyes Free“ pracovať správne, alebo môže reagovať oneskorene.
 • V závislosti od prevádzkových podmienok telefónu iPhone nemusí funkcia „Siri Eyes Free“ pracovať správne, alebo sa môže ukončiť.
 • Ak prehrávate skladby z telefónu iPhone pomocou zvukového pripojenia BLUETOOTH, pri začatí prehrávania cez BLUETOOTH sa funkcia „Siri Eyes Free“ automaticky ukončí a zariadenie sa prepne na zvukový zdroj BLUETOOTH.
 • Keď funkciu „Siri Eyes Free“ aktivujete počas prehrávania hudby, zariadenia sa môže prepnúť na zvukový zdroj BLUETOOTH aj v prípade, že nevyberiete žiadnu skladbu na prehrávanie.
 • Keď pripojíte telefón iPhone k portu USB, funkcia „Siri Eyes Free“ nemusí fungovať správne, alebo sa môže ukončiť.
 • Keď pripojíte telefón iPhone k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB, neaktivujte funkciu Siri v telefóne iPhone. Funkcia „Siri Eyes Free“ nemusí fungovať správne, alebo sa môže ukončiť.
 • Keď je aktivovaná funkcia „Siri Eyes Free“, hudba sa nebude prehrávať.