Všeobecné

Počas prevádzky zariadenia sa môžu zobraziť alebo blikať nasledujúce hlásenia.

INVALID: Vybraná operácia mohla byť neplatná.


OUTPUT ERROR: Môže sa vyskytovať interná porucha.

  • Skontrolujte pripojenie. Ak sa hlásenie o chybe bude aj naďalej zobrazovať, poraďte sa najbližším predajcom výrobkov značky Sony.

READ: Prebieha načítavanie informácií.

  • Počkajte, kým sa načítavanie dokončí. Prehrávanie sa spustí automaticky. V závislosti od organizácie súborov to môže chvíľu trvať.

TEMP CAUTION : Aktivovala sa ochrana pred teplom.

  • Znížte hlasitosť.

(podčiarknik): Znak nemožno zobraziť.