Displej/podsvietenie bliká.

  • Nedostatočné napätie.
    • Skontrolujte, či batéria vozidla dodáva zariadeniu dostatok napätia. (Požiadavka na napájanie je 12 V jednosmerne.)