Nie je možné uložiť stanice do predvolieb.

  • Rádiový signál je príliš slabý.