Vyhľadávanie preskakovaním položiek (režim preskakovania)

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.

 1. Počas prehrávania zo zariadenia USB stlačte tlačidlo (prehľadávať).
 2. Stlačte tlačidlo (SEEK +).
 3. Pomocou otočného ovládača vyberte položku.
  Zoznam sa bude preskakovať v krokoch po 10 % celkového počtu položiek.
 4. Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite do režimu „Quick-BrowZer“.
  Zobrazí sa vybraná položka.
 5. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú položku a potvrďte stlačením ovládača.
  Spustí sa prehrávanie.