Zvukový súbor sa nedá prehrať.

  • Zariadenia USB naformátované na iný systém súborov než FAT16 alebo FAT32 nie sú podporované.*

* Toto zariadenie podporuje systém súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky druhy systému súborov FAT. Podrobnosti nájdete v návode na používanie jednotlivých zariadení USB, alebo kontaktujte ich výrobcu.