Nemožno vykonávať operácie ako preskočenie albumu, preskočenie položky (režim preskakovania) a vyhľadávanie podľa názvu skladby („Quick-BrowZer“).

  • Tieto operácie nie sú dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.
    • Nastavte položku [USB MODE] na možnosť [MSC/MTP].