Počas prehrávania alebo príjmu rádia sa spustí ukážkový režim.

  • Ak počas 5 minút nevykonáte žiadnu operáciu a je nastavená položka [DEMO-ON], spustí sa ukážkový režim.
    • Nastavte [DEMO-OFF].