Nastavenie funkcie „Sony | Music Center“ (SONY APP)

Nadviazanie a zrušenie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“.