Nastavenia v pamäti sa vymazali.

  • Jednotka sa inicializovala.
    • Uložte znova do pamäte.