Ukončenie ukážkového režimu

Ukážkový režim, ktorý sa zobrazí po vypnutí zdroja a zobrazení hodín, je možné zrušiť.

  1. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEMO] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEMO-OFF] a potvrďte stlačením.
    Nastavenie je dokončené.
  4. Dvakrát stlačte tlačidlo (späť).
    Zobrazenie sa vráti do normálneho režimu príjmu rádia/prehrávania hudby.