Používanie „Sony | Music Center

APP --------: Nie je nadviazané spojenie s aplikáciou.

  • Znovu vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

APP DISPLAY : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení displeja.

  • Ukončite obrazovku nastavení displeja v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP LIST : Je otvorený zoznam s obsahom zariadenia USB/iPod.

  • Ukončite zobrazenie zoznamu v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP MENU : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení.

  • Ukončite obrazovku nastavení v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP NO DEV : Zariadenie s nainštalovanou aplikáciou nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

  • Vytvorte pripojenie BLUETOOTH a znovu nadviažte pripojenie pre funkciu „Sony | Music Center“.

APP SOUND : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení zvuku.

  • Ukončite obrazovku nastavení zvuku v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

OPEN APP : Nie je spustená aplikácia „Sony | Music Center“.

  • Spustite aplikáciu.

APP DISCNCT : Aplikácia sa odpojila.

  • Vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.