Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM (DSX-GS80(E))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu. Toto nastavenie je dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.

  1. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [TUNING STEP] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] alebo [FM200K/AM10K] a potvrďte stlačením.