Keď sa displej prepne na [IPD], aplikácia „Sony | Music Center“ sa automaticky odpojí.

  • Aplikácia „Sony | Music Center“ v zariadení iPhone/iPod nepodporuje prehrávanie zo zariadenia iPod.
    • Zmeňte zdroj tohto zariadenia na [IPD] a potom vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.