Nepočuť hlas volajúceho.

  • K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.
    • Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory na reprodukciu hlasu volajúceho, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH] [VOICE OUT].