Nemožno naladiť frekvencie od 65 MHz do 74 MHz v pásme FM3. (DSX-GS80(EUR))

  • Položka [AREA] je nastavená na možnosť [EUROPE].
    • Nastavte položku [AREA] na možnosť [RUSSIA].