Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.

  1. Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo (opakovanie) alebo (náhodné prehrávanie) a vyberte požadovaný režim prehrávania.

Dostupné režimy prehrávania závisia od vybraného zvukového zdroja.