Uskutočnenie hovoru pomocou hlasových značiek

Telefonický hovor je možné uskutočniť vyslovením hlasovej značky uloženej v pripojenom mobilnom telefóne s funkciou hlasového vytáčania.

  1. Stlačte tlačidlo CALL.
    Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [VOICE DIAL] a potvrďte stlačením.
    Alternatívne stlačte a podržte tlačidlo VOICE na viac ako 2 sekundy (dostupné iba pre prvý mobilný telefón pripojený k zariadeniu).
  3. Vyslovte hlasovú značku uloženú v mobilnom telefóne.
    Zariadenie rozpozná váš hlasový príkaz a uskutoční sa hovor.

Zrušenie hlasového vytáčania

Stlačte tlačidlo VOICE.