Údržba

Výmena lítiovej batérie (CR2025) v diaľkovom ovládači (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Keď sa batéria vybije, zníži sa dosah diaľkového ovládača.

UPOZORNENIE

Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Obrázok znázorňujúci správny postup vloženia lítiovej batérie do diaľkového ovládača

A: Lítiová batéria (CR2025) strana + smeruje nahor

Poznámka

  • Lítiovú batériu udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.


Čistenie vodičov

Zabráňte priamemu dotyku s vodičmi. Jednotka nemusí správne fungovať, ak nie sú vodiče medzi jednotkou a predným panelom čisté. Aby ste tomu zabránili, odpojte predný panel a vyčisťte vodiče vatovým tampónom. Veľmi na ne netlačte. V opačnom prípade sa vodiče poškodia.

Poznámka

  • Kvôli bezpečnosti neodstraňujte počas jazdy predný panel.