Nastavenie jazyka zobrazenia (DSX-GS80(E))

Po inicializovaní zariadenia sa zobrazí nastavenie jazyka zobrazenia.

  1. Keď sa zobrazuje možnosť [LANGUAGE], stlačte ENTER.
    Zobrazí sa aktuálne nastavený jazyk.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [ENGLISH] alebo [SPANISH] a potvrďte stlačením.
    Nastavenie je dokončené a zobrazia sa hodiny.

Toto nastavenie možno zmeniť v ponuke všeobecných nastavení.