Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky se upraví automaticky, ale lze ji také nastavit ručně.

  1. Při používání fotoaparátu ťukněte na [Režim] > (ikona manuálního režimu).
  2. Ťukněte na [SS] a tažením posuvníku upravte rychlost závěrky..
    Pro skrytí nebo zobrazení nabídky nastavení ťukněte na (ikona manuálního režimu).
  3. Ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Poznámka

  • Toto nastavení je dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.