Skenování QR codes

QR codes můžete naskenovat pomocí aplikace Fotoaparát.
 1. Najděte a ťukněte na (ikona fotoaparátu).
 2. Namiřte fotoaparát na QR code a ťukněte na oznámení, které se zobrazí.
  Pokud se oznámení nezobrazí, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení a potvrďte je.

Zapnutí funkce [Čtečka kódů QR Code]

 1. Najděte a ťukněte na (ikona fotoaparátu).
 2. Ťukněte na (ikona nastavení).
 3. Ťuknutím na přepínač [Čtečka kódů QR Code] povolíte funkci.
 4. Zavřete nabídku nastavení.

  Nastavení se uloží.

Tip

 • Pro zobrazení oznámení QR code na obrazovce aplikace fotoaparátu najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Aplikace] > [Fotoaparát] > [Oznámení] > [Čtečka kódů QR Code], a pak ťuknutím na přepínač [Vyskakování na obrazovce] povolte funkci s vybraným [Výchozí].