Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne a vypne se, aby se šetřila baterie. Můžete změnit dobu, jak dlouho obrazovka zůstane aktivní, než se vypne.
  1. Najděte a ťukněte na [Nastavení] > [Displej] > [Režim spánku].
  2. Vyberte požadovanou možnost.